Rouw en verlies in beweging

Begeleiding bij rouw en verlies

Ieder mens is uniek, is verlies uniek?  Ja elk verlies is uniek!

Mensen hebben allemaal hun eigen ervaringen, achtergronden, waar stond hun wieg, wie vergezelde hen onderweg naar waar ze nu zijn? Als je dit weet, dan klinkt het logisch dat we met verlies ook
verschillend omgaan. Het ervaren van verlies gaat vaak gepaard met rouw, ieder op zijn eigen manier.   

We hebben allemaal vanaf dat we geboren worden ervaringen opgedaan, daar ben je je soms van bewust, maar heel vaak is het onbewust. 

Als je je voorstelt dat ons leven een wandkleed is, dat we door de tijd heen weven, bedenk dan dat we verlies ook mee weven. Er is geen eindpunt aan verlies, het wordt mee geweven in ons wandkleed van het leven.   

Hoe herken je je veerkracht en hoe breng  je jezelf weer in beweging ?…… Nee je hoeft geen marathon te gaan lopen, hoewel werken met verlies, de rouwarbeid, dat misschien voor jou wel is. 

Wat ik je wil bieden, is om met jou het pad te verkennen om weer in beweging te komen, ontdekken en ervaren dat je veerkracht hebt, je weer kan verbinden met anderen en een nieuw evenwicht kan ervaren.